09 jul 2004 17:00

BELGISCHE MILITAIREN IN AFGHANISTAN

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad de bijdrage van 340 bijkomende militairen aan ISAF VI (*) in Afghanistan goegekeurd, voor een periode van 6 maanden vanaf midden augustus 2004.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad de bijdrage van 340 bijkomende militairen aan ISAF VI (*) in Afghanistan goegekeurd, voor een periode van 6 maanden vanaf midden augustus 2004.

De verhoging van de Belgische bijdrage benadrukt de wil van België, om enerzijds de steun aan Afghanistan in het proces van wederopbouw en democratisering te verlengen en anderzijds bij te dragen tot de concrete ontwikkeling van een Europese Defensiemacht. Het bevel van ISAF IV zal verzekerd worden door het Hoofdkwartier van het Eurocorps. Door de inzet van ongeveer 340 bijkomende militairen zal de totale aanwezigheid van Belgische militairen op Afghaans grondgebied vanaf midden augustus om en bij de 620 bedragen. Daarnaast zal een C-130 ter beschikking gesteld worden gedurende een periode van 3 maanden, hernieuwbaar één maal. België komt zo op de derde plaats van bijdragende naties in ISAF. (*) ISAF = International Security Assistance Force