02 apr 2010 13:40

Belgische nationaliteit

Voorwaarden voor verwerving van Belgische nationaliteit aangepast

Voorwaarden voor verwerving van Belgische nationaliteit aangepast

Minister van Justitie Stefaan De Clerck heeft de ministerraad een voorontwerp van wet voorgesteld dat het wetboek van de Belgische nationaliteit wijzigt. Het voorontwerp is gebaseerd op het regeerakkoord van maart 2008 dat een objectievere wetgeving voorschrijft die neutraler is op het vlak van migratie. 

Concreet kunnen enkel de buitenlanders die regelmatig en wettelijk in België verblijven een verklaring of een aanvraag indienen om de Belgische nationaliteit te bekomen.

De verkrijging van de Belgische nationaliteit door naturalisatie wordt hervormd op drie vlakken:

  • de toegangsvoorwaarden worden strenger
  • de buitenlander moet onbeperkt in België verblijven op het ogenblik van zijn aanvraag
  • de naturalisatie hangt af van de wil tot integratie: kennis van één van de landstalen en deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap zijn vereist

De toepassing van het vervallen verklaren van de nationaliteit wordt uitgebreid tot personen die veroordeeld zijn voor misdrijven die uiting geven aan vijandigheid tegen de maatschappij en die gepleegd werden dankzij het bezit van de Belgische nationaliteit. Ook personen die de Belgische nationaliteit verkregen op basis van een schijnhuwelijk kunnen ze kwijtspelen.