16 nov 2018 18:04

Belgische operationele inzet van Defensie voor 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Sander Loones akkoord met het voorstel van Belgische operationele inzet in 2019.

De strijd tegen het terrorisme en de radicalisering blijft de absolute prioriteit voor Defensie. Daarom plant Defensie om, naast de steun aan de federale politie op het nationale grondgebied, de inspanningen in de Sahel en de bilaterale steun aan Tunesië en andere partners in deze regio, bijkomende middelen in Afghanistan in te zetten. Het zwaartepunt van de inzet in Irak verlegt zich meer en meer van de strijd tegen 'Islamitische Staat' (IS/DAESH) naar de stabilisatie en de wederopbouw van het land en van zijn institutionele capaciteiten. De Belgische bijdrage zal zich in 2019 richten op de verdere professionalisering en training van de Irakese veiligheidsdiensten, zowel in  coalitie- als in NAVO-verband.

Daarnaast zal België bijdragen leveren in onder meer de volgende gebieden:

  • Europa: 'Readiness Action Plan', 'Enhanced Forward Presence' in de Baltische Staten en Polen en 'Defence Capacity Building' in Oost-Europa
  • Centraal Afrika: 'Maritime Capacity Building' in West-Afrika en een aantal bilaterale activiteiten met Benin
  • Golf van Aden/Somalische bassin: inzet van een stafofficier in het hoofdkwartier
  • Individuele deelnames aan VN-operaties en -opdrachten
  • Stand by Forces: 'Very High Readiness Joint Task Force' in het kader van 'Enhanced NATO Response Force'
  • Steun aan de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken