Persdienst van Sander Loones, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken