30 nov 2018 16:22

Verlenging en uitbreiding van de militaire bijstand aan Niger in 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Sander Loones akkoord met de verlenging en de uitbreiding van de militaire bijstand aan Niger in 2019.

De ministerraad keurt meer bepaald het volgende goed:

  • het verlengen van de militaire bijstandsopdracht in Niger met een permanente aanwezigheid in 2019 van een tiental militairen te Niamey
  • de deelname aan FLINTLOCK in Burkina Faso en in Niamey met een twintigtal militairen van midden januari tot begin maart 2019
  • het uitvoeren van een tactisch trainingsprogramma ten voordele van een Nigerese speciale verkenningseenheid in de omgeving van Niamey met ongeveer 35 militairen van begin april tot eind juli 2019
  • een activiteit van militaire bijstand en opleiding van een Nigerese interventie-eenheid te Maradi met een veertigtal militairen van eind augustus tot eind december 2019
  • het steunen van de oprichting van een trainingscentrum voor commando’s en speciale eenheden met bovenvermeld personeel
  • de opleiding en de training van een Nigerese gemotoriseerde escorte-eenheid in Niamey met een vijftal militairen gedurende een periode van 5 weken en vervolgens nog eens 2 weken