23 nov 2018 17:28

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Sander Loones akkoord met het opstarten van twee overheidsopdrachten voor Defensie. 

Het gaat meer bepaald om:

  • de vervanging van de verouderde krachtgroep en de integratie van een Remote Controlled Weapon Station (Government Furnished Equipment) op de Pandur 6x6
  • de modernisering van het verouderde observatie- en verkenningsplatform van de Pandur Recce