16 nov 2018 18:04

Legercontingent voor 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Sander Loones een voorontwerp van wet goed dat het legercontingent voor 2019 vaststelt.

Het legercontingent wordt beperkt tot 27 881 militairen. Dat getal drukt het maximum aantal militairen uit die op eenzelfde dag van het jaar 2019 onder de wapens mogen zijn. Het wordt als volgt opgesplitst:

  • 26 736 militairen van het actief kader en leerlingen, berekend binnen de personeelsenveloppe van militairen
  • 445 militairen van het actief kader, berekend buiten de personeelsenveloppe voor militairen, zoals de militairen bij het Koninklijk Paleis of het Paleis der Natie
  • 700 reservisten die terug kunnen opgeroepen worden de dag waarop het legercontingent zijn maximum bereikt

De Grondwet bepaalt dat het legercontingent elk jaar moet worden vastgelegd.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.