07 jun 1996 17:00

Belgische steun aan het "Vrijwillig Fonds voor bijstand inzake on
tmijning"