04 sep 2018 13:12

Belgische studie naar schadelijke stoffen in luiers: alle luiers voldoen aan de Europese normen

De FOD Volksgezondheid heeft een studie uitgevoerd naar de aanwezigheid van schadelijke stoffen in babyluiers. Er zijn sporen teruggevonden in sommige luiers, maar in concentraties die 1000 maal onder de Europese limietwaarden liggen.

Uit een algemene screening van 4 stalen bleek dat er esters, zware alcohol, alkanen en siloxanen aanwezig waren in de luiers, die geen gevaar vormden voor de gezondheid.  Een nauwkeurige kwantificatie van 20 stalen -van grote merken, huismerken en eco-merken- toonde dat in sommige luiers ook sporen zaten van stoffen zoals ftalaten, nonylfenol, dioxines en glyfosaat. Deze stoffen houden een risico in als ze in een bepaalde hoeveelheid voorkomen. De analyses toonden concentraties van 1 tot 4 mg/kg of 0.0004% in massa voor de hoogste concentratie. Dit komt overeen met een suikerklontje dat wordt opgelost in 1000 liter water of vijf tot de rand gevulde badkuipen.

Deze concentraties liggen ver onder de door de Europese REACH-Verordening opgelegde grenswaarden. De resultaten van de studie tonen dus dat alle luiers aan de bestaande normen voldoen, maar een totale verwijdering van schadelijke stoffen in babyluiers zou ideaal zijn. De FOD Volksgezondheid heeft de luierproducenten ontmoet en geïnformeerd over de analyses en resultaten en hen gevraagd of een totale verwijdering of substitutie uitvoerbaar is.

De FOD Volksgezondheid plant dit jaar ook een gelijkaardige studie naar schadelijke stoffen in tampons en maandverbanden.

Studie: technische achtergrond

De studie bevat twee onderdelen: ten eerste een algemene screening die alle moleculen in kaart brengt die uit een luier kunnen worden gehaald. Ten tweede de nauwkeurige kwantificatie van een lijst met vooraf bepaalde moleculen. Het geanalyseerde deel in de luier is het interne deel dat in contact komt met de billetjes van de baby. Het VITO-laboratorium in Mol voerde de studie uit.

De algemene screening had betrekking op 4 stalen, de nauwkeurige kwantificatie op 20 verschillende stalen. De stalen werden in Belgische winkels gekocht, 2 stalen werden in winkels aan de grens met Nederland gekocht.

Link naar de studie.
Meer informatie over hormoonverstoorders: www.health.belgium.be/nl/hormoonverstoorders

Perscontact: 
Heleen Vandenberghe, communicatiemedewerker van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: 02/524 96 91 – 0486/12 67 98 – heleen.vandenberghe@gezondheid.belgie.be