20 feb 2004 16:00

Belgische Vereniging van Banken

De Ministerraad nam akte van het akkoord tussen de Belgische Vereniging van Banken enerzijds en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Consumentenzaken anderzijds (*).

De Ministerraad nam akte van het akkoord tussen de Belgische Vereniging van Banken enerzijds en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Consumentenzaken anderzijds (*).

De principes van het akkoord zijn de volgende: - de klanten van banken hebben de mogelijkheid om een redelijk aantal keer gratis geld af te halen van hun bankrekening als deel van het algemeen beheer van de rekening; - de informatie omtrent tarieven en de mogelijkheid om tarieven te vergelijken wordt bevorderd, onder andere door het op punt stellen van duidelijke tariefsimulatoren; - de mobiliteit van de klanten van banken wordt bevorderd door een vereenvoudiging van de administratieve lasten en een transparant en redelijk prijsniveau; - de partijen verbinden zich ertoe de werking van de wet op de basisbankdienst te bevorderen; - de partijen erkennen dat het betalingsverkeer efficiënter moet worden gemaakt. Hiertoe zullen de ministers binnen de maand een overleg organiseren tussen de verschillende betrokken partijen. Binnen dit kader zullen concrete initiatieven worden genomen om het betalingscircuit op overheidsniveau te moderniseren. Tevens zal de concurrentiepositie van de Belgische banken in kaart worden gebracht; - de overheid volgt de voetsporen van de Europese Unie inzake betaalmiddelen door rekening te houden met de concurrentiële positie van de Belgische banken en de bescherming van de consumenten. Aan beide ministers wordt gevraagd om de werkzaamheden verder te zetten met het oog op de uitvoering van de verschillende verbintenissen. (*) op 9 februari 2004.