04 apr 2003 17:00

Belgocontrol

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, ging de Ministerraad akkoord met de vervanging van de heer Gilbert Vaniekaut, ontslagnemend sedert 27 februari 2003, door de heer Vincent Urbain, als bestuurder van Belgocontrol.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, ging de Ministerraad akkoord met de vervanging van de heer Gilbert Vaniekaut, ontslagnemend sedert 27 februari 2003, door de heer Vincent Urbain, als bestuurder van Belgocontrol.

De heer Urbain zal het mandaat van de heer Vaniekaut vervolledigen, dat eindigt op 1 oktober 2004.