30 apr 2009 12:30

Beliris

Heraanleg van de Leopold III-laan ter hoogte van de NAVO

Heraanleg van de Leopold III-laan ter hoogte van de NAVO

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van vice-eersteminister en voorzitster van Beliris (*) Laurette Onkelinx om een opdracht van werken uit te schrijven voor de heraanleg van de Leopold III-laan ter hoogte van de NAVO-vestiging. De opdracht zal gebeuren bij openbare aanbesteding met Europese bekendmaking.

De werken omvatten de volledige heraanleg van de Leopold III-laan met voetpaden, fietspaden en een autotunnel  ter hoogte van het NAVO-kruispunt. Op het dak van die autotunnel wordt een intermodaal complex tram-autobus gebouwd. 

(*) Beliris is het samenwerkingsakkoord dat de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 15 september 1993 ondertekenden. Het voorziet in verschillende initiatieven die de rol van Brussel als hoofdstad en internationale stad bevorderen.