30 apr 2009 12:30

Ministerraad van 30 april 2009

De ministerraad vergaderde op donderdag 30 april 2009 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Herman Van Rompuy.

De ministerraad vergaderde op donderdag 30 april 2009 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Herman Van Rompuy.

Tijdens de persconferentie na de ministerraad gaf minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx een stand van zaken over de Mexicaanse griep. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft fase 5 van de epidemie afgekondigd, het signaal voor regeringen om maatregelen te nemen tegen de pandemie. België is dankzij het Commissariaat Influenza al goed voorbereid en een voorbeeld op Europees vlak. 

Tot nu toe is er geen enkel geval van de griep in België aangetroffen. Viertien tests bleken negatief, zes patiënten worden nu onderzocht en vier nieuwe gevallen moeten nog worden onderzocht. 

Toch heeft de ministerraad beslist de fase van nationale coördinatie in te stellen. Dat betekent dat een cel crisisbeheer in het leven wordt geroepen onder leiding van de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Volksgezondheid. De bedoeling van die coördinatiefase is om een maximale coherentie na te streven op het vlak van informatie en opvolging van een eventuele pandemie op alle overheidsniveaus. Vanuit operationeel oogpunt is België voorbereid, met een voorraad van 500.000 antivirale behandelingen en 32 miljoen chirurgische maskers. De ministerraad heeft beslist om zes miljoen bijkomende maskers aan te kopen voor professionelen uit de gezondheidssector. Er zijn bestelbonnen opgesteld indien het nodig zou blijken om bijkomende behandelingen aan te kopen. In de ziekenhuizen zijn gespecialiseerde medische eenheden stand-by. 

Deze namiddag ontmoet minister Onkelinx in Luxemburg haar Europese collega's om het beleid te coördineren op het vlak van de verwerving en aanbeveling van vaccins, en het verbod van vluchten naar besmette gebieden. De minister riep ten slotte op tot kalmte, waakzaamheid en coördinatie op alle niveaus, zonder in paniek te slaan.

Minister van Landsverdediging Pieter De Crem heeft aangekondigd dat de ministerraad beslist heeft militairen in te zetten aan boord van koopvaardijschepen in de strijd tegen de piraterij (zie perscommuniqué). België en Frankrijk zijn de enige Europese landen die militairen meezenden.

Ten slotte heeft minister van Werk Joëlle Milquet de bijkomende beslissingen aangekondigd die de ministerraad heeft genomen om de werkgelegenheid te beschermen tijdens de crisis (zie perscommuniqué). Het gaat om crisismaatregelen over de tijdelijke arbeidsduurvermindering en de aanpassing van het arbeidsvolume.