30 apr 2009 12:30

Regie der Gebouwen

Huur en concessie van onroerende goederen

Huur en concessie van onroerende goederen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders de Regie der Gebouwen toestemming gegeven om een tijdelijk huurcontract te sluiten voor dertig parkeerplaatsen voor het personeel van de strafinrichting van Turnhout. De Regie zal ook een concessieovereenkomst sluiten voor een deel van de grensinspectiepost op de Antwerpse linkeroever in Kallo voor de dienst Douane en de scheepvaartpolitie.