30 apr 2009 12:30

Sociale zekerheid

Financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen

Financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voor 2009 het globale budget van het rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen vastlegt. 

Het globale budget voor 2009 bedraagt 6.573.106.130 euro. Het houdt rekening met besliste maatregelen die gevolgen hebben voor het budget van 2009, de begrotingsbeslissingen die de regering heeft genomen en de financiering van maatregelen in het kader van het kankerplan waarvoor een verhoging van de financiële middelen werd uitgetrokken.