30 apr 2009 12:30

KMO-plan

Uitoefening van gereglementeerde vrije economische beroepen door een vennootschap

Uitoefening van gereglementeerde vrije economische beroepen door een vennootschap

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de uitoefening van gereglementeerde vrije economische beroepen door een rechtspersoon mogelijk maakt. Het voorstel van minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle voert het KMO-plan uit dat de ministerraad op 10 oktober 2008 heeft goedgekeurd. 

Voortaan kunnen gereglementeerde vrije economische beroepen uitgeoefend worden onder de vorm van een vennootschap. De aanspakelijkheid die met die beroepsactiviteit gepaard gaat, wordt dan gedragen door een rechtspersoon. Voor de activiteiten van vastgoedmakelaars en landmeters-experten geldt de beperkte aansprakelijkheid. 

Doordat het gereglementeerde intellectuele beroep als rechtspersoon wordt uitgeoefend, staat de klant tegenover een expert, die meer vat heeft op de complexe aspecten van zijn beroep. Vooral op het vlak van de duurzaamheid, de middelen en de transparantie biedt de vennootschap meer garanties. Voor de expert zelf biedt de uitoefening als rechtspersoon de mogelijkheid om op het einde van de loopbaan het klantenbestand over te dragen. Op die manier blijft de persoonlijke aansprakelijkheid, die anders nog lang na de stopzetting van de activiteiten blijft duren, beperkt.