30 apr 2009 12:30

Gecombineerd goederenvervoer per spoor

Nieuwe steunregeling voor het gecombineerd goederenvervoer per spoor voor 2009-2012

Nieuwe steunregeling voor het gecombineerd goederenvervoer per spoor voor 2009-2012

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de bevordering van het gecombineerd spoorvervoer van intermodale transporteenheden voor 2009-2012. Het voorstel van eerste minister Herman Van Rompuy en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe voert een nieuwe steunregeling in voor het gecombineerd goederenvervoer per spoor. 

Sinds 2005 komt het gecombineerd vervoer  per spoor in België in aanmerking voor financiële steun. De bestaande regeling liep af op 31 december 2008. 

De nieuwe regeling is gebaseerd op de positieve resultaten van het vorige stelsel en op een evaluatie die een externe consultant heeft uitgevoerd. Die heeft een gedetailleerde diagnostiek over de impact van het vorige regime opgesteld en adviezen voor het nieuwe steunstelsel voorgesteld.

De overheid steunt de binnenlandse relaties en relaties tussen havens met een degressieve subsidie. Daarnaast krijgt de opstart van nieuwe internationale verbindingen steun, omdat ze effectief bijdragen tot een daling van de wegtrajecten op Belgisch grondgebied.

Het stelsel zal bijdragen tot de Kyoto-doelstelling doordat het exclusieve gebruik van de weg erdoor effectief vermindert. De steun bestaat uit een premie per vervoerde eenheid in functie van de afstand en een forfait voor de vaste vervoerskosten, waaronder de overslag.