30 apr 2009 12:30

Dienst vreemdelingenzaken

Aanwijzing van medische deskundigen

Aanwijzing van medische deskundigen

De ministerraad gaat akkoord met de aanwijzing van de medische deskundigen die minister van Migratie- en Asielbeleid Annemie Turtelboom voorstelde. Het gaat om deskundigen bij wie de geneesheren van de dienst Vreemdelingenzaken advies kunnen inwinnen in het kader van het onderzoek van een aanvraag voor een machtiging tot verblijf om medische redenen (*).    

De medische deskundigen:

 • Edith Collard, Clin. Univ. Mont-Godinne
 • Jacques Rahier, Clin. Univ. Saint-Luc Brussel
 • Laurence Galanti, Clin. Univ. Mont-Godinne
 • Robert Verhelst, Clin. Univ. Saint-Luc
 • Luc Michel, Clin. Univ. Mont-Godinne
 • Kenneth Coenye, Kliniek St. Jan Brussel
 • Martin Buysschaert, Clin. Univ. Saint-Luc Brussel
 • Michel Melange, Clin. Univ. Mont-Godinne
 • Benoît Boland, Clin. Univ. Saint-Luc
 • André Bosly, Clin. Univ. Mont-Godinne
 • Philippe Leonard, Centre Hospitalier Universitaire Liège
 • Frédéric Frippiat, Centre Hospitalier Universitaire Liège
 • Michel Moutschen, Centre Hospitalier Universitaire Liège
 • Christelle Meuris, Centre Hospitalier Universitaire Liège
 • Hendrica Carolina Janssen van Doorn, St. Vincentiusziekenhuis Antwerpen
 • François Jamar, Clin. Univ. Saint-Luc
 • Dominique Vanpee, Clin. Univ. Mont-Godinne
 • Michel Jadoul, Clin. Univ. Saint-Luc
 • Jean Marie Krzesinski, Centre Hospitalier Universitaire Liège
 • Liesbet Vanderwegen, H. Hartziekenhuis Lier
 • Yves Humblet, Clin. Univ. Saint-Luc
 • Michel Hoebeke, Clin. Univ. Mont-Godinne
 • Jan Roodhooft, AZ Jan Portaels Vilvoorde
 • Michel Gersdorff, Clin. Univ. Saint-Luc
 • Eddy Bodart, Clin. Univ. Mont-Godinne
 • Luc Delaunois, Clin. Univ. Mont-Godinne
 • Jean-Paul Trigaux, Clin. Univ. Mont-Godinne
 • Pierre Scalliet, Clin. Univ. Saint-Luc
 • Hervé Reychler, Clin. Univ. Saint-Luc
 • Francis De Ketelare, AZ Sint-Lucas Brugge
 • Bertrand Tombal, Clin. Univ. Saint-Luc

(*) wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, nieuw art. 9ter.