30 apr 2009 12:30

Nationaal instituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Overeenkomsten met de farmaceutische industrie voor terugbetaalbare geneesmiddelen

Overeenkomsten met de farmaceutische industrie voor terugbetaalbare geneesmiddelen

De ministerraad heeft een ontwerp van amendement van de programmawet goedgekeurd dat de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wijzigt. Het amendement dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft voorgesteld, creëert de wettelijke basis voor de overeenkomsten die het verzekeringcomité van het RIZV met de farmaceutische industrie zal kunnen sluiten.  

Wanneer de inschrijving van een farmaceutische specialiteit op de lijst van de terugbetaalbare specialiteiten, onzekerheden op het vlak van de begroting kan veroorzaken, kan het RIZV voortaan een overeenkomst met de farmaceutische onderneming afsluiten. Over de precieze uitvoering van de beslissing moet nog worden overlegd tussen de partners en de uitkomst ervan zal in een ontwerp van koninklijk besluit worden uitgewerkt.