18 nov 2005 16:00

BELIRIS

Herhuisvesting van de dienst BELIRIS

Herhuisvesting van de dienst BELIRIS

Op voorstel van de Heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad de Regie der Gebouwen belast met de inhuring van een gebouw gelegen Voorlopig Bewindstraat 15, te Brussel, om de dienst BELIRIS van de FOD Mobiliteit en Vervoer opnieuw te huisvesten. Het te renoveren gebouw (vroeger IFA) biedt plaats voor 2.847 m² kantoren, 244 m² archieven en 37 parkeerplaatsen. De huidige gebouwen (Notelaarstraat 254 te Schaarbeek) zijn te klein gezien de personeelsuitbreiding van BELIRIS.