01 jul 2022 17:05

Beliris: benoeming vertegenwoordigers van de federale regering bij vzw Atomium

De ministerraad benoemt op voorstel van minister belast met Beliris Karine Lalieux de nieuwe federale vertegenwoordigers in de algemene vergadering en de raad van bestuur van vzw Atomium.

De ministerraad benoemt Pierre Provost, Annemie Maes en Eleonore Simonet als kandidaat-effectieve leden van vzw Atomium om de federale regering te vertegenwoordigen.

Pierre Provost en Annemie Maes worden benoemd als kandidaat-bestuurders.