29 mei 2015 13:48

Beliris: bestellingen in het kader van de studieopdracht voor de uitbreiding naar het noorden van de Brusselse metro

De ministerraad geeft op voorstel van minister belast met Beliris Didier Reynders toestemming om de schijven 3 en 4 van de studieopdracht voor de uitbreiding van het hoogperformant openbaar vervoer in Brussel samen te bestellen. 

De studieopdracht, die deel uitmaakt van het Beliris-samenwerkingsakkoord, betreft de uitbreiding van het metronetwerk naar het noorden van Brussel, van het Noordstation naar het station Bordet in Evere en eventueel tot in Haren. 

Schijf 3 gaat over de opmaak van het algemene voorontwerp op basis van de gekozen variante per station, voor de tunnel en bijhorende werken in het richtplan, en de voorbereiding van het aanvraagdossier voor de stedenbouwkundige en milieuvergunningen. Schijf 4 is bedoeld voor de uitwerking van het gedetailleerde voorontwerp. De twee schijven zullen leiden tot de aanvragen van de stedenbouwkundige en milieuvergunningen. 

Het Beliris-samenwerkingsakkoord werd ondertekend op 15 september 1993 tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voorziet verschillende initiatieven ter bevordering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel.