04 sep 2015 19:14

Beliris: bijakte nr. 2 bij de ontwerpersopdracht voor de heraanleg van de centrumlanen van Brussel

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Beliris Didier Reynders akkoord met het afsluiten van een bijakte nr. 2 bij de ontwerpersopdracht voor de heraanleg van de centrumlanen van Brussel. 

De bijkomende prestaties ten laste van het studiebureau zijn de volgende:

  • de uitbreiding van het heraan te leggen gebied met de omgeving rond de Beurs en sommige delen van straten grenzend aan de lanen, om de coherentie van de geplande voetgangersinrichtingen en een optimale verbinding met de niet-voetgangerszones te waarborgen;
  • de integratie van vijf kiosken binnen de heraanleggingsperimeter. Deze integratie kadert in de toeristische en commerciële promotie van het stadscentrum en benadrukt het karakter van de openbare plaatsen die worden ingericht op maat van de gebruikers van die plaatsen;
  • de studie van een specifiek procédé dat de goede wortelontwikkeling van de beplanting bevordert evenals de studie van een automatisch bewateringssysteem; 
  • de opstelling van effectenrapporten in het kader van de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning en unieke vergunning; 
  • de opstelling van een informatiedossier een een folder met een beschrijving van het project voor het grote publiek. 

Het Beliris samenwerkingsakkoord werd getekend op 15 september 1993 tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voorziet in verschillende initiatieven om de rol van Brussel als hoofdstad en internationale stad te promoten.