04 sep 2015 19:01

Ministerraad van 4 september 2015

De ministerraad vergaderde op vrijdag 4 september 2015 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie na de ministerraad hebben eerste minister Charles Michel en de betrokken ministers de bijkomende maatregelen voorgesteld die de regering vandaag heeft genomen voor de opvang van asielzoekers. Het gaat om maatregelen op korte en middellange termijn en ook om extra maatregelen op Europees niveau (zie bijhorende presentatie).