04 sep 2015 19:14

Samenwerkingsakkoord met betrekking tot de ontwikkeling van een nieuwe toepassing voor het digitaal doorsturen van verkiezingsgegevens

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met het ontwerp van samenwerkingsakkoord met de deelstaten rond de ontwikkeling van een nieuwe toepassing voor het beheer van de kandidaturen en het doorsturen van de verkiezingsuitslagen.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord heeft als doel de lancering van een gezamenlijke overheidsopdracht betreffende de ontwikkeling van een nieuwe toepassing voor het doorsturen en het beheer van de verkiezingsgegevens. Het vorige contract verstreek op 31 december 2014. 

De nieuwe toepassing moet webservice georiënteerd zijn en zal werken op gecentraliseerde servers. Ze zal het voorwerp uitmaken van nieuwe ontwikkelingen zodat:

  • rekening gehouden wordt met de meest recente vernieuwingen in informaticaveiligheid,
  • een recente en voor de grote meerderheid van de informatici begrijpbare programmatietaal gebruikt wordt,
  • de toepassing geprogrammeerd wordt volgens internationale standaarden inzake modulariteit, die het mogelijk maken om latere wijzigingen aan te brengen zonder de volledige broncode van de toepassing te moeten herzien.  

Tot slot zal de toepassing rekening houden met zowel de verwerking van uitslagen die voortkomen uit een elektronische stemprocedure als uit een traditionele stemprocedure. 
Deze gezamenlijke, gemengde overheidsopdracht zal gebeuren via een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.    

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord wordt voor goedkeuring voorgelegd aan het volgende overlegcomité.