04 sep 2015 19:14

Vervanging van leden van het Comité overheidsbedrijven

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot het ontslag, de vervanging en de benoeming van werkende en plaatsvervangende leden van het Comité overheidsbedrijven*.

  • Mevrouw Ingrid De Wee wordt benoemd als werkend lid ter vervanging van mevrouw Mieke Neyrinck van wie ze het mandaat zal beëindigen.
  • De heer Dominique Piret wordt benoemd als plaatsvervangend lid ter vervanging van de heer Marc Van Loo van wie hij het mandaat zal beëindigen. 
  • Mevrouw Sandrine Lesuisse wordt benoemd als plaatsvervangend lid ter vervanging van mevrouw Dominique Honoré van wie ze het mandaat zal beëindigen. 

Het Comité overheidsbedrijven is het paritair comité voor de autonome overheidsbedrijven, bevoegd voor alle overheidsbedrijven en voor HR Rail.

* bedoeld in artikel 31, § 6, derde en vierde lid, van de wet van 21 maart 1991 tot hervorming van sommige economische overheidsbedrijven