18 mrt 2022 16:19

Beliris: evaluatie van de budgettaire vastleggingsbehoeften voor 2022

De ministerraad neemt op voorstel van de minister belast met Beliris, Karine Lalieux, akte van de evaluatie van de budgettaire vastleggingsbehoeften van Beliris voor 2022.

Er wordt voorgesteld het administratieve vastleggingsplafond opnieuw vast te stellen op 140 000  000 euro en het met 5 000 000 euro te verhogen ter financiering van de gevolgen van de prijsherzieningsformule die is opgenomen in de opdrachten voor werken in uitvoering. Voor 2022 worden de vastleggingskredieten ten laste van het Belirisfonds dus vastgelegd op 145 000 000 euro, waarbij de vereffeningskredieten ongewijzigd blijven.