02 apr 2024 15:39

Beliris jaarverslag 2023: toekomstgericht visie

Met trots presenteren we het Beliris-jaarverslag voor 2023. Dit verslag belicht onze voortdurende inzet voor de verbetering van mobiliteit, groene ruimten, sociale huisvesting en erfgoedbehoud. Met emblematische projecten zoals de cyclostrades en het eerste pediatrisch onderzoeksinstituut in België bevestigt Beliris zijn engagement voor de hoofdstad en stelt het zijn deskundigheid ten dienste van Brussel, een stad in constante verandering.

In 2023 bestaat Beliris 30 jaar! Drie decennia waarin we honderden projecten hebben gerealiseerd op het gebied van actieve mobiliteit, groene ruimten, erfgoed, huisvesting en mobiliteit. Dertig jaar kwalitatief hoogstaand werk dankzij de expertise van onze medewerkers en partners.

We nodigen u uit om ons jaarverslag te ontdekken om meer te weten te komen over onze verwezenlijkingen en de projecten die de toekomst van Brussel zullen vormgeven.