21 apr 2023 12:02

Beliris-programma 2023-2024 voorziet in 771 miljoen euro aan investeringen

De federale en Brusselse regering hebben bijakte 15, het initiatievenprogramma van Beliris voor 2023-2024, goedgekeurd. Beliris, de federale bouwexpert voor Brussel, zorgt voor de uitvoering van projecten voor de ontwikkeling van Brussel als nationale en internationale hoofdstad.

Dit nieuwe programma verzekert de continuïteit van de lopende projecten, voorziet in de nodige middelen om de inflatie op te vangen en omvat nieuwe projecten. Voor 2023 en 2024 werd samen een alimentatie toegekend van 279 miljoen euro. Samen met de overdracht van de vorige jaren bedraagt het beschikbare budget 771 miljoen euro.

30 jaar bouwheerschap voor Brussel

Sinds 30 jaar ontwikkelt Beliris via zijn projecten actieve mobiliteit en openbaar vervoer, richt groene en openbare ruimten in, renoveert sociale woningen, restaureert erfgoed en renoveert sport- en culturele infrastructuur.  Deze federale investeringen leveren op lange termijn een reële meerwaarde op voor de inwoners en bezoekers van Brussel.

771 miljoen euro voor 5 domeinen

De budgetten van Beliris worden verdeeld over 5 grote domeinen. 259 miljoen euro, een derde van het budget, gaat naar mobiliteitsprojecten. Meer dan een vijfde gaat naar stadsvernieuwing, goed voor 180 miljoen euro, en naar cultuur en sport, die 168 miljoen euro krijgt. In groene en publieke ruimtes wordt 71 miljoen geïnvesteerd, en 22 miljoen in infrastructuren voor de economie en opleiding. En tot slot is er nog 71 miljoen euro voor vaste functioneringskosten. Het grootste deel van de totale begroting (40,7%) gaat naar mobiliteitsprojecten, wat ook een sterke wens van het samenwerkingscomité was.

Continuïteit van de projecten

Bijakte15 zet sterk in op de continuïteit van de lopende projecten. Verschillende projecten die reeds in vorige bijakten werden opgenomen, kregen bijkomende budgetten toegewezen. Gezien de prijsstijgingen van de voorbije paar jaar, omvat deze bijakte ook de nodige middelen om de inflatie te kunnen betalen van de projecten waarvan Beliris bouwheer is.

Het gaat met name om:

  • de uitbreiding van metrolijn 3 naar het noorden van Brussel,
  • de ontwikkeling van het Veloplus-netwerk met cyclostrades langs de spoorlijnen,
  • de herinrichting van het Schumanplein en andere belangrijke verkeersknooppunten om de openbare ruimte aangenamer en groener te maken en de actieve weggebruikers meer plaats te geven,
  • de realisatie van wijkcontracten en stadsvernieuwingscontracten,
  • de ontwikkeling van prioritaire gebieden zoals Biestebroeck en Reyers,
  • de renovatie van sociale woningen zoals die in de Lindestraat in Schaarbeek.
  • en restauratie of renovatie van de Muntschouwburg, het conservatorium in Brussel, en het Joods Museum van België.
  • de restauratie van het park van Vorst, het Jubelpark, het Duden- en Jupiterpark, en de aanleg van het park Allée du Kaai op de Materialen- en Becokaai, het recreatief domein Neerpede en de ecoduct in het Zoniënwoud

Nieuwe projecten

Er werden in totaal 15 nieuwe projecten toevertrouwd aan Beliris.

Een project waar de Brusselaars al lang naar uitkijken, is de aanleg van een buitenzwembad. In het centrum zal 4.800 m² van het kanaal worden ingericht als zwemzone. Beliris draagt 1,1 miljoen euro bij aan de studies van het project Becobad.

Op de Rederskaai aan het Vergotedok zal een regionale sporthal worden opgetrokken, zowel voor lokaal gebruik als voor regionale en nationale wedstrijden. Deze twee projecten tonen de belangrijke betrokkenheid van Beliris aan bij de uitvoering van het Kanaalplan.

Naast sport zijn er ook diverse culturele initiatieven: de renovatie van de musea in het Jubelpark, de verbetering van de repetitieruimte van het Belgian National Orchestra (subsidie), het Coudenbergpaleis en de Heizelpaleizen.

Verschillende grote straten kunnen uitkijken naar een make-over: de Luttrebruglaan, de Mededingings- en René Henrystraat, de Leuvensesteenweg, en de wegenissen rond Ter Kamerenbos.

Een ander belangrijk herinrichingsproject is het Luxemburgplein. Het doel? Dit neoklassieke plein zijn functie als ontspanningsplek teruggeven en een harmonieuze ruimte creëren waarin elke weggebruiker zijn plek heeft, mét respect voor dit Brusselse erfgoed.

Verder zal Beliris een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren voor een fiets- en voetgangersverbinding tussen het Luxemburgstation en Schumanstation langs de spoorlijn, de zogenaamde Highlane.

Ook op vlak van innovatie en onderzoek zal Beliris een belangrijke bijdrage leveren met de bouw van een instituut voor pediatrisch onderzoek: het Brussels Research Institute for Pediatrics of kortweg BRIP. Dit pediatrisch onderzoeksinstituut, het eerste in België, zal de bestaande onderzoekssamenwerking tussen de pediatrische afdelingen van alle universiteiten van het land versterken.

Citaten

Karine Lalieux, minister bevoegd voor Beliris

“Bijakte 15 ligt in de lijn van de vorige en zorgt ervoor dat de stijging van bepaalde kosten als gevolg van de inflatie onder controle wordt gehouden. Het bevestigt de ambities van de federale regering om samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief te blijven deelnemen aan de uitvoering van projecten die Brussel een internationale uitstraling geven. Met Beliris als partner kan het Brussels Gewest rekenen op de steun van een team van professionals om van Brussel een steeds aangenamere regio te maken voor zijn inwoners en een gastvrije regio voor zijn miljoenen bezoekers. In het jaar 2023, waarin Beliris 30 jaar bestaat, bevestigt het akkoord de sterke banden die de federale regering en het Brussels Gewest verenigen rond een gemeenschappelijk project voor Brussel, de Brusselaars en alle Belgen.”

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

“Het Beliris-programma voor 2023-2024 bevat essentiële projecten. Ik wil de teams van Beliris die zich daar dagelijks voor inzetten, bedanken. De nieuwe bijakte staat garant voor nieuwe woningen, nieuwe sportvoorzieningen en fietspaden, mobiliteitsinfrastructuur en groene ruimten die de Brusselaars en de bezoekers een betere leefomgeving moeten bieden. Samen met onze partner Beliris blijven we Brussel verder ontwikkelen als nationale en internationale hoofdstad!”