25 apr 2020 21:45

Beliris: protocolakkoord in het kader van de werken voor de uitbreiding van de metro

De ministerraad staat de eerste minister, belast met Beliris, Sophie Wilmès toe om het protocolakkoord over de uitbreidingswerken van het hoogperformant openbaarvervoernetwerk naar het noorden van Brussel af te sluiten en te ondertekenen voor het deel tunnel-stations-depot.

In dit kader keurt de ministerraad de plaatsing goed van deze 'opdracht van werken' voor de civieltechnische werken van de tunnel en de stations, onder het gedelegeerd bouwheerschap van Beliris en onder het bouwheerschap van de MIVB, via onderhandelingsprocedure met voorafgaande inmededingingstelling.