Sophie Wilmès, eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen