COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

24 jul 2020 15:24

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om overheidsopdrachten, contracten, subsidies, premies of andere uitgaven onderworpen aan de begrotingsbehoedzaamheid over de volgende domeinen:

  • FOD Kanselarij van de Eerste Minister
  • Financiën
  • Ambtenarenzaken
  • Wetenschapsbeleid
  • Volksgezondheid
  • Veiligheid en Binnenlandse Zaken
  • Digitale Agenda
  • Economie
  • Buitenlandse Zaken
  • Défensie