24 jul 2020 15:24

Benoeming van de directeur en de adjunct-directeur van het Centrum voor Cybersecurity België

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Sophie Wilmès twee ontwerpen van koninklijk besluit goed voor de benoeming van de directeur en de adjunct-directeur van het Centrum voor Cybersecurity België.

De mandaten van Miguel De Bruycker als directeur en Phédra Clouner als adjunct-directeur worden vanaf 17 augustus 2020 met vijf jaar verlengd.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.