09 jul 2021 15:53

Bemiddeling in de financiële en de verzekeringssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake bemiddeling in de financiële en verzekeringssector.

De bepalingen van het voorontwerp hebben tot doel

 • de bestaande wetgevingen inzake bemiddeling in de financiële en de verzekeringssector te harmoniseren, en dit over verschillende onderwerpen, met name:
  • de terminologie van de “fit & proper”-voorwaarde
  • de regels voor de berekening van de beslissingstermijnen van de FSMA inzake vergunning/inschrijving
  • de verplichting om vragen van de FSMA te beantwoorden en om aan inspecties van de FSMA mee te werken
  • de bevoegdheden van de FSMA om periodieke en occasionele informatie te vergaren in het kader van de uitoefening van haar toezichtsopdracht
 • een grotere verantwoordelijkheid na te streven van de verzekerings- of herverzekeringsagenten en -makelaars die samenwerken met subagenten
 • een versterking van de organisatorische vereisten van de kredietgevers

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.