27 apr 2007 17:00

Bemiddelingscommissie ziektekostenverzekering

Oprichting van een bemiddelingscommissie voor de ziektekostenverzekering voor chronisch zieken en personen met een handicap

Oprichting van een bemiddelingscommissie voor de ziektekostenverzekering voor chronisch zieken en personen met een handicap

Minister van Economie Marc Verwilghen en minister van Volksgezondheid Rudy Demotte stelden een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de commissie voor de bemiddeling inzake ziektenkostenverzekering voor chronisch zieken en personen met een handicap opricht. Ze bestaat uit vier leden. Twee leden worden benoemd door de minister van Volksgezondheid op voordracht van organisaties die de consument verdedigen. De minister van Economie benoemt de andere leden op voordracht van de verzekeringssector. Het koninklijk besluit houdt de vaststelling in van het bemiddelingsorgaan bedoeld in art. 138bis-6, derde lid van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.