28 mrt 2003 16:00

BEMILOPSCIS

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het lanceren van de overheidsopdracht 3CA303 betreffende de aankoop, de levering, de installatie en het onderhoud van BEMILOPSCIS fase 2 (*).

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het lanceren van de overheidsopdracht 3CA303 betreffende de aankoop, de levering, de installatie en het onderhoud van BEMILOPSCIS fase 2 (*).

Fase 1 van BEMILOPSCIS werd gerealiseerd in 2001 en geeft aan het Operatiecentrum van de Defensiestaf de nodige hulpmiddelen voor een efficiënte coördinatie, leiding en planning van de operaties waarin Belgische militairen betrokken zijn. Het systeem is operationeel sinds januari 2002. Fase 2 beoogt de uitbreiding van het bestaande systeem naar de diensten buiten het Operatiecentrum die rechtstreeks betrokken zijn bij deze activiteiten en de aanpassingen die nodig zijn in functie van de herstructurering van Defensie. (*) BEMILOPSCIS: Belgian Military Operational Communication and Information System