09 mei 2003 17:00

Bemilsatcom

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het opstarten van een dienstenopdracht van onbepaalde duur, voor het onderhoud van de Bemilsatcom-stations, met inbegrip van de eenmalige aankoop van een aanvullende stock wisselstukken.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het opstarten van een dienstenopdracht van onbepaalde duur, voor het onderhoud van de Bemilsatcom-stations, met inbegrip van de eenmalige aankoop van een aanvullende stock wisselstukken.

De mobiele middelen Bemilsatcom worden ontplooid in de operatiezones waar ogranismen van Defensie ingezet worden om de strategische verbindingen te verzekeren via het grondstation van Marche-en-Famenne met het operationeel centrum van de Staf van Defensie. Het bekomen van een maximale operationele tewerkstelling van deze systemen is het hoofddoel van het onderhoud van deze middelen, dit in het kader van de continuïteit van de dienst voor één van de aspecten van de humanitaire opdrachten.