18 feb 2016 13:09

Benelux-Verdrag over grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over het Benelux-verdrag rond de grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking.

Het nieuwe Benelux-Verdrag, afgesloten op 20 februari 2014 in Den Haag, is innovatief en versterkt de Benelux-overeenkomst van 1986, voornamelijk door de nieuwe mogelijkheden tot samenwerking. Deze instrumenten zorgen ervoor dat grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking flexibeler kan zijn, meer afgestemd is op de realiteit in het veld en dichter bij de burger staat.

De Benelux-lidstaten hebben, gelet op de ontwikkelingen in de Benelux en de Europese Unie, beslist om de Benelux-overeenkomst van 1986 te moderniseren met de ondertekening van het Benelux-verdrag over grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking op 20 februari 2014 in Den Haag. De Benelux-landen beogen met dit nieuwe Verdrag om opnieuw de voorhoede te vormen in de bevordering van de Europese integratie.