18 feb 2016 13:11

Ministerraad van 18 februari 2016

De ministerraad vergaderde op donderdag 18 februari 2016 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van Charles Michel.

De ministerraad nam de volgende beslissingen: