18 feb 2016 13:08

Zetelakkoord tussen België en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over het zetelakkoord tussen België en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen.

De Internationale Federatie van de Rode Kruis- en Halve Maanverenigingen (IFRK) is de grootste humanitaire organisatie ter wereld. Deze organisatie biedt hulp aan zonder discriminatie op grond van nationaliteit, ras, religie, klasse of politieke visie. Samen met het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRK), dat als opdracht heeft om bescherming en hulp te bieden aan de burgerlijke en militaire slachtoffers van gewapende conflicten, vormen de Federatie en de nationale verenigingen samen de IFRK. De Federatie verzocht aan België om een zetelakkoord te onderhandelen, zodat de delegatie van de federatie in Brussel over een officieel erkend statuut zou kunnen beschikken.

Het Zetelakkoord tussen België en de IFRK, ondertekend op 9 juli 2012 in Brussel, verduidelijkt een aantal aspecten over de voorrechten en immuniteiten die door België aan de delegatie van de IFRK worden toegekend om een goede samenwerking te garanderen.