18 feb 2016 13:07

Internationaal Verdrag over de verwijdering van wrakken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over het Internationaal Verdrag over de verwijdering van wrakken.

Het Wrakverwijderingsverdrag, afgesloten op 18 mei 2007 in Nairobi, verleent kuststaten een rechtsgrond om in hun exclusieve economische zone (EEZ) het verwijderen van gevaarlijke wrakken op te leggen en te regelen.

De uitvoering van het Wrakverwijderingsverdrag kan bijdragen aan het vrijwaren van de veiligheid van de scheepvaart in de Belgische EEZ. Het verdrag kan ook ernstige schadelijke gevolgen voor het marien milieu voorkomen, net als schade aan de kustlijn of aan daarmee samenhangende belangen. Het Wrakverwijderingsverdrag biedt immers de enige rechtsgrond om gevaarlijke wrakken uit de EEZ te doen verdwijnen.