18 feb 2016 13:09

Zetelakkoord tussen België en het Internationaal Instituut voor Democratie en Electorale Bijstand

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over een zetelakkoord tussen België en het Internationaal Instituut voor Democratie en Electorale Bijstand.

Het Internationaal Instituut voor Democratie en Electorale Bijstand (International Institute for Democracy and Electoral Assistance - International IDEA) is een internationale gouvernementale organisatie die in 1995 in Stockholm werd opgericht door vijftien landen, waaronder België. Deze organisatie ondersteunt wereldwijd processen van duurzame democratisering, door het begeleiden van lokale politieke actoren bij het doorvoeren van democratische hervormingen en het ter beschikking stellen van expertise ter zake.

In 2008 besliste het IDEA om, met het oog op een nauwere samenwerking met de Europese Unie, een verbindingsbureau te openen in Brussel. Bij deze gelegenheid verzocht het IDEA de Belgische overheid dan ook om aan dit bureau de gebruikelijke voorrechten en immuniteiten toe te kennen.

Het zetelakkoord tussen België en het IDEA, ondertekend op 15 mei 2014 in Brussel, verduidelijkt een aantal aspecten over de voorrechten en immuniteiten die door België aan het Bureau van het IDEA werden toegekend om een goede samenwerking te verzekeren.