18 feb 2016 13:05

Dossiers inzake Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon de volgende dossiers goed:

  • het afsluiten van een bijakte voor de regularisatie van een concessievergoeding voor het gebouw op de Transcontinentaalweg in Antwerpen, waar de dienst Douane en Accijnzen van de FOD Financiën gehuisvestigd is
  • een addendum voor een projectsamenwerkings-overeenkomst over de studie en de uitvoering van werken op de gewestweg R22 in Machelen in het kader van de bouw van de nieuwe gevangenis in Haren
  • de lancering van een overheidsopdracht voor het technisch beheer en de totale waarborg van de technische installaties in het kader van de uitbreidingen van het Justitiepaleis van Luik
  • het afsluiten van een beschikkingstellingsovereenkomst voor de huisvesting van de dienst Verwijderingen van de Federale Politie en de dienst Saniport van de FOD Volksgezondheid op de luchthaven van Brussel Nationaal