18 feb 2016 13:08

Zetelakkoord tussen België en het Europees Instituut voor Bosbouw

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over een zetelakkoord tussen België en het Europees Instituut voor Bosbouw.

Het Europees Instituut voor Bosbouw (European Forest Institute - EFI) is een internationale organisatie waarvan de zetel in Joensuu, Finland, gevestigd is. Het instituut heeft als doel om op Europese schaal informatie te verzamelen over de economische, sociale en milieuaspecten van de bosbouw. Verder geeft het instituut ook beleidsondersteuning over bosbeheer.

In 2008 besliste de Raad van EFI om in Brussel een verbindingsbureau bij de Europese Unie te openen. Deze beslissing werd begin 2009 formeel aan de Belgische minister van Buitenlandse Zaken overgemaakt, samen met het verzoek om een zetelakkoord tussen België en EFI te onderhandelen. Deze onderhandelingen werden in de loop van het najaar 2012 definitief afgesloten.

Het zetelakkoord tussen België en EFI, ondertekend op 9 oktober 2013 in Brussel, verduidelijkt een aantal aspecten over de voorrechten en immuniteiten die door België aan het Bureau van EFI worden toegekend voor een goede werking.