18 feb 2016 13:08

Overeenkomst tussen België en Macedonië over politiesamenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over een bilaterale overeenkomst tussen België en Macedonië inzake politiesamenwerking.

In deze overeenkomst, afgesloten op 21 november 2013, engageren België en Macedonië zich om zoveel mogelijk samen te werken en elkaar bijstand te geven bij de bestrijding van georganiseerde misdaad.

De samenwerking slaat in eerste instantie op de uitwisseling van politionele informatie, steeds met inachtneming van het nationale en internationale recht, in het bijzonder wat de bescherming van persoonsgegevens betreft. Daarnaast maakt de overeenkomst het bijvoorbeeld ook mogelijk om samen te werken op het vlak van opleiding, om elkaar technische bijstand te geven en praktische ervaringen uit te wisselen.

De overeenkomst zal effectief in werking treden na het beëindigen van de parlementaire ratificatieprocedures in de twee landen.