18 feb 2016 13:11

Overeenkomst tussen België en Colombia over het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over de overeenkomst tussen België en Colombia over het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel.

De overeenkomst, ondertekend op 25 augustus 2015 in Bogota, zal, op grond van wederkerigheid, het verrichten van betaalde werkzaamheden (als loonttrekkende of zelfstandige) door de echtgeno(o)t(e) of wetttelijke partner en andere gezinsleden van het huishouden van de ambtenaren vergemakkelijken, net als andere personeelsleden van de Colombiaanse diplomatieke zendingen en consulaire posten in België en omgekeerd van Belgen aangesteld in Colombia.

De overeenkomst wordt eerstdaags ter goedkeuring aan het Parlement voorgelegd.