02 aug 1996 17:00

Benoeming bij de Raad van Bestuur van het Centrum voor gelijk\- heid v
an kansen en voor racismebe\- strijding