26 jun 1998 17:00

Benoeming bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebe
strijding