23 dec 2015 16:47

Benoeming en beëindiging mandaten van leden en voorzitters van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de benoeming en beëindiging van de leden en de mandaten van de voorzitters van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

De drie ontwerpen van koninklijk besluiten:

 • benoemen mevrouw Laurence Glautier, als voorzitter, en de heer Renaat Berckmoes, als Nederlandstalige ondervoorzitter, van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij op 1 januari 2016
 • benoemen voor zes jaar een aantal leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij:
  • mevrouw Laurence Glautier
  • mevrouw Alda Greoli
  • de heer Wouter Everaert
  • de heer Luc Keuleneer
  • de heer Nicolas Pire
 • beëindigen vanaf 31 december 2015 de mandaten van de voorzitter, mevrouw Laurence Bovy en de Nederlandstalige ondervoorzitter, de heer Jan Verschoten