25 jul 1997 17:00

Benoeming, evaluatie en vorming van magistraten Hoge Raad voor de Jus
titie